ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJU
Dogodki
Opis
Od uvedbe postopka osebnega stečaja v oktobru 2008 pa vse do danes je bilo začetih že skoraj 20.000 postopkov osebnega stečaja. Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni ter izločitveni upniki. Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja. Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam. Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika. Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G je bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta obveznosti. Zato bo prikazan tudi upnikov položaj in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga. Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru (uspešne) tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne bo dosegel odpusta obveznosti.
Naslov: TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJU
Začetek: Četrtek, 29 September 2022 09:00
Konec: Četrtek, 29 September 2022 11:30
Konec prijav: Četrtek, 29 September 2022 08:00
Predavatelj: Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig
Ciljna skupina: Namenjeno vsem, ki jih tovrstna tematika zanima
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 149+ddv
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   

 

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJUTERMIN
29. september 2022, od 09.00 do 11.00  spletni seminar


PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ. dipl. pravnica,
sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

UVOD

Od uvedbe postopka osebnega stečaja v oktobru 2008 pa vse do danes je bilo začetih že skoraj 20.000 postopkov osebnega stečaja.  

Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni ter izločitveni upniki.

Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja. Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam. Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika.

Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G  je bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta obveznosti.  Zato bo prikazan tudi upnikov položaj in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga.

Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru (uspešne) tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne bo dosegel odpusta obveznosti.

Se tudi vam (kot upniku) postavljajo vprašanja:

 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.?
 • Kako upravitelj ugotavlja obseg premoženja in  kakšne so posebnosti prodaje v postopku osebnega stečaja?
 • Kako lahko upnik aktivno sodeluje v postopku odpusta obveznosti in kako doseže, da dolžniku obveznosti niso odpuščene?
 • Kdaj so podani pogoji za izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika v postopku osebnega stečaja in ali lahko tudi upnik vloži tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika?

PROGRAM

 • prikaz poteka postopka osebnega stečaja s predstavitvijo spremembe Novele ZFPPIPP-G
 • stranke v postopku osebnega stečaja
 • stečajna masa (poizvedbe o dolžnikom premoženju…)
 • vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe in zavarovanja ter na pravdne postopke
 • posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
 • upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in izločitveni upniki
 • posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
 • postopek odpusta obveznosti ugovor proti odpustu obveznosti.
 •  terjatve upnikov, poplačilo (prednostnih) upnikov
 • postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med preizkusno doboterjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in dolžniku niso odpuščene
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
 • (!) Pri vseh temah bo predstavljena  aktualna sodna praksa
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
 • vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 149,00 € + ddv
DDV ni vključen v ceno.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 29. september 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
evrohisa@siol.net

PRIJAVNICA NA SEMINAR

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJU

29. september 2022, od 09.00 do 11.30, spletni seminar v živo

 

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija