ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki VPLIV IZREDNIH RAZMER NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ, 16. november 2023
Dogodki
Opis
Državni zbor Republike Slovenije dne 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju: ZIUOPZP), ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 1. 9. 2023, veljati pa je začel 2. 9. 2023. Interventni zakon je v širšem obsegu posegel na področje urejanja okolja, prostorske in gradbene zakonodaje. Tako so v zakonu podana določila predvsem glede interventnih ukrepov na področju varstva okolja kot so poseben sistem ravnanja s odpadki in stroški tega ravnanja, posegi v okolje in uporaba viškov izkopanega materiala. Prav tako so izpostavljeni ukrepi na področju škodljivega delovanja voda. Preko interventnega zakona se preoblikujejo določila Gradbenega zakona glede nujne rekonstrukcije in še nekaterih pomembnih ukrepov, ki posegajo na pridobivanje dovoljenj, soglasij in mnenj. Predvsem imam v mislih začasne ukrepe na področju gradnje cest za občine, začasni ukrepi na področju energetske gospodarske javne infrastrukture in občinske javne infrastrukture. Glede urejanja prostora so v interventnem zakonu izpostavljena določila glede načrtovanja prostorskih ureditev namenjenih za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč predvsem pri sprejemu in pripravi OPPN ter ostala določila, ki posegajo v samo prostorsko načrtovanje tako na državni kot na lokalni ravni.
Naslov: VPLIV IZREDNIH RAZMER NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ, 16. november 2023
Začetek: Torek, 21 November 2023 09:00
Konec: Torek, 21 November 2023 12:00
Konec prijav: Torek, 21 November 2023 07:00
Predavatelj: mag. Matjaž Kovač
Ciljna skupina: Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim or
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 152,1€+ddv
  

Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

VPLIV IZREDNIH RAZMER NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
IN PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
Analiza določil interventega zakona

 

 
TERMIN
21. november 2023 , od 09.00 do 12.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Državni zbor Republike Slovenije dne 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju: ZIUOPZP), ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 1. 9. 2023, veljati pa je začel 2. 9. 2023.
Interventni zakon je v širšem obsegu posegel na področje urejanja okolja, prostorske in gradbene zakonodaje. Tako so v zakonu podana določila predvsem glede interventnih ukrepov na področju varstva okolja kot so poseben sistem ravnanja s odpadki in stroški tega ravnanja, posegi v okolje in uporaba viškov izkopanega materiala. Prav tako so izpostavljeni ukrepi na področju škodljivega delovanja voda.
Preko interventnega zakona se preoblikujejo določila Gradbenega zakona glede nujne rekonstrukcije in še nekaterih pomembnih ukrepov, ki posegajo na pridobivanje dovoljenj, soglasij in mnenj. Predvsem imam v mislih začasne ukrepe na področju gradnje cest za občine, začasni ukrepi na področju energetske gospodarske javne infrastrukture in občinske javne infrastrukture.
Glede urejanja prostora so v interventnem zakonu izpostavljena določila glede načrtovanja prostorskih ureditev namenjenih za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč predvsem pri sprejemu in pripravi OPPN ter ostala določila, ki posegajo v samo prostorsko načrtovanje tako na državni kot na lokalni ravni.

PROGRAM
 • Podlage za sprejem interventnih ukrepov na področju prostorskega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj
 • Izpostavljeni interventni ukrepi na področju ravnanja z odpadki in posegov v okolje
 • Postopki prostorskega načrtovanja na državni in občinski ravni v primeru naravnih nesreč in izrednih dogodkov
 • Začasni ukrepi na področju gradnje cest za občine, energetske gospodarske javne infrastrukture in občinske javne infrastrukture.
 • Ukrepi na področju pridobivanja dovoljenj, soglasij, mnenj in projektnih pogojev v času naravnih nesreč in izrednih dogodkov
 • Ukrepi na področju postopkov javnega naročanja gradenj v izrednih razmerah na osnovi intervencijskega zakona.


PREDAVATELJ

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov,  predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi prostorskega načrtovanja in gradnje in so bili tako ali drugače oškodovani v preteklih naravnih nesrečah.

KOTIZACIJA


Kotizacija z 10% popustom znaša 152,10 evrov + ddv.

Kotizacija za udeležbo na seminarju brez popusta znaša  169 evrov + ddv.


POPUSTI

 • 10% popust za prijavo do vključno 20. novembra 2023
 • Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.

 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite
TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 16112023
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
064 172 508 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
evrohisa@siol.net


PRIJAVNICA NA SEMINAR

VPLIV IZREDNIH RAZMER NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
IN PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
Analiza določil interventega zakona


21. november 2023, od 09.00 do 12.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ @ ___________________
2. ______________________________________ @ __________________
3 ._______________________________________@ _________________

Naročnik in plačnik: _________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): ___________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Žig in podpis:                     


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija