ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki LETNO POROČILO in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023 ZA JAVNI SEKTOR, 27. november 2023
Dogodki
Opis
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2023. Zaključevanje leta bo tudi letos posvečeno aktualnim informacijam na tem področju kot tudi že sprejetim ter predvidenim novostim v letu 2024. Predstavljene bodo posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.
Naslov: LETNO POROČILO in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023 ZA JAVNI SEKTOR, 27. november 2023
Začetek: Ponedeljek, 27 November 2023 10:00
Konec: Ponedeljek, 27 November 2023 13:00
Konec prijav: Ponedeljek, 27 November 2023 09:00
Predavatelj: MAJDA GOMINŠEK je ekonomistka z več kot 30 letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.
Ciljna skupina: Seminar je namenjen Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju, Vodilnim delavcem v javnem sektorju, Računovodjem in računovodskim servisom, Knjigovodjem, Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 152,10+ddv
  

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na spletni seminar

LETNO POROČILO in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023 ZA JAVNI SEKTOR ter RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI10% popust za prijave do vključno 24. novembra 2023.

 

TERMIN
27. november 2023, od 10.00 do 13.00,  spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot dve desetletji samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje na področju računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na seminarjih, konferencah kongresih računovodij kot predavateljica.

PROGRAM

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Priprave na obračun DDPO

 • Splošno in posebno o obračunu DDPO
 • Razlika med poslovnim in davčnim izidom 
 • Davčno priznani prihodki povezani s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo
 • Delno priznani  prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Obravnava davčne izgube 
 • Izračun osnove za davek 
 • Druge posebnosti davčnega obračuna 

3. Priprave na letno poročilo

 • Pomen in namen inventurnega elaborata
 • Vsebina letnega poročila
 • Priloge k letnemu poročilu
 • Razkritja v letnem poročilu
 • Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

 • Vsebina in pomen izjave
 • Odgovornosti za pripravo izjave
 • Pristop k pripravi izjave

5. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

 • Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV
 • Odbitni delež
 • Ločeno spremljanje dejavnosti
 • Zavezanci za DDV pri najemih in uporabi prostorov
 • Poslovanje v svojem ali tujem imenu za tuj račun
 • Občinska infrastuktura v najemu in DDV
 • Računi in davčne evidence 

6.  Aktualnosti in novosti  računovodske in davčne zakonodaje  v javnem sektorju

KOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom  popustom znaša 152,10 evrov+ddv.
Kotizacija brez popusta znaša 169,00 evrov + ddv.

POPUSTI

 • 10% popust za prijave do vključno 24. novembra 2023
 • dodatni 10% popust za dva in več prijavljenih iz iste organizacije

PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: evrohisa@siol.net
 • Po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja. 
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Prijava vključuje
 • Izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo
Kdaj: 27. november 2023
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Vprašanja pošljite na e-naslov: evrohisa@siol.net

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27112023
 (TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00


ali pa nam pišite na elektronski naslov:evrohisa@siol.net

Vljudno vabljeni!

 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2023 ZA JAVNI SEKTOR  ter AKTUALNE  RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI

TERMIN
27. november 2023,
od 10.00 do 13.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3 .______________________________________

Naročnik in plačnik: _________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): ___________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Žig in podpis:                    
            

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija